LUMC Leiden (NL)

Aanwinsten
31 January - 7 April 2013
With: Marie Aly, Güler Ates, Elena Beelaerts, Merijn Bolink, Rommert Boonstra, Tim Braden, Hans Broek, B.C. Epker,
Andrea Freckmann, Joachim Grommek, Jasper Hagenaar, Caren van Herwaarden, Maria Ikonomopoulou, Lidy Jacobs,
Sandra Kruisbrink, David Lindberg, Carlijn Mens, Lin de Mol, Linda Nieuwstad, André Pielage, Diana Scherer, Renie Spoelstra, Gé-Karel van der Sterren, Emo Verkerk, Mirjam de Zeeuw, Ronald Zuurmond